POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V podjetju Income Pro d.o.o. smo zelo pozorni na varovanje osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost posameznika. Zavezujemo se, da osebne podatke, pridobljene prek spletnega nakupa ali obrazca na e-novice skrbno varujemo.

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Income Pro d.o.o. od vas zbira ob nakupu oziroma ko se naročite na prejemanje vsebin, kot so e-novice, vabila na dogodke in publikacije.

Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za obvestila, povezana z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zadnjim drugim branjem april 2018, prilagojeno bo s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

UPRAVLJAVEC

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Income Pro d.o.o.
Lava 2 E
3000 Celje
e-pošta: shop@incomepro.si

OSEBNI PODATKI IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE

Osebne podatke uporabljamo samo za izvajanje aktivnosti Income Pro d.o.o. in zagotavljanje informiranosti članov in vseh, ki so naročeni na prejemanje e-novic.

V tem okviru se zbirajo naslednji podatki:

 • IP naslov
 • ime in priimek
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter naslov za dostavo
 • telefonska številka
 • e-mail naslov

Kot del zakona izvajamo tudi analize podatkov o obisku naše spletne strani, ki nam pomagajo prepoznati trende nakupovanja, želje kupcev, prometa naše spletne strani in tako naprej. Hkrati nam te informacije pomagajo povečati varnost spletne strani in varnost vaših osebnih podatkov.

OBDELAVA OP

Podjetje bo zbrane podatke o obiskovalcih (uporabnikih) uporabljalo samo za naslednje namene:

 • Za pošiljanje predračunov in računov v primeru prejetega naročila na izdelke ali storitve, ki se tržijo preko spletne strani.
 • Za vodenje evidenc o strankah.
 • Za realizacijo oz. dostavo zahtevanih izdelkov ali storitev.
  Za obveščanje o novostih v ponudbi podjetja in spletne strani www.incomepro.si
  Za pošiljanje e-novic (v kolikor se je oseba prijavila na prejemanje naših e-novic) – več spodaj v področju ‘uporaba vašega email naslova’
 • Za statistično in marketinško analizo oz. raziskavo v zvezi z uporabniki spletne strani in sicer zato, da se izboljša ponudba izdelkov in storitev na spletni strani (z uporabo analitičnih orodij)
 • Za občasno pošiljanje kratkih tekstovnih sporočil z namenom obveščanja o aktivnostih na www.hajdi.si v kolikor stranka to privoli

Podatke obdelujemo tudi za potrebe lastne statistike.

Podatke varujemo z ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi ter jih ne posredujemo tretjim osebam, ne posredujemo v druge države, niti ne bogatimo podatkov s podatki iz drugih virov.

UPRAVLJANJE S PODATKI

Vaše osebne podatke obdelujemo v različnih situacijah za različne namene. Osebne podatke bomo obdelovali le za določene, izrecne in zakonite namene in jih ne bomo nadalje osebnih obdelovali na način, ki ni združljiv s temi nameni.

Če obiskujete spletne strani naše spletne trgovine, na katerih uporabljamo tudi piškotke, vaše podatke uporabljamo predvsem za ugotavljanje števila obiskovalcev in izboljševanje naših storitev.

Če pri nas opravite nakup, vaše podatke uporabljamo za obdelavo vašega naročila, zaščito naših pravnih zahtevkov in izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. S pomočjo vaših kontaktnih podatkov in drugih podatkov vam hkrati lahko prikazujemo in pošiljamo naše prilagojene ponudbe. Z vašim soglasjem podatke posredujemo tretjim osebam za prikazovanje ponudbe na drugih spletnih straneh kot tudi za to, da bi vam omogočili dostop do nekaterih dodatnih storitev.

V okviru naše dejavnosti obdelujemo osebne podatke za različne namene in v različnem obsegu, in sicer:

 • brez vašega soglasja na podlagi potrebe za izvajanje pogodbe, našega zakonitega interesa ali z namenom izpolnjevanja pravnih obveznosti, oziroma
 • na podlagi vašega soglasja.

Kakšno obdelavo podatkov lahko izvajamo brez vašega soglasja, je odvisno od tega, s kakšnim namenom je ustrezna obdelava povezana in v kakšnem odnosu do nas nastopate – ali ste samo obiskovalec naše spletne trgovine ali pa kaj kupite. Vaše podatke lahko obdelujemo tudi v primeru, če ste naslovnik blaga ali storitev, ki so bili pri nas naročeni in če z nami komunicirate.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Če pri nas opravite nakup, hranimo vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih za namene varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora.

Za zaščito pravnih zahtevkov in ohranjanje naših notranjih evidenc in kontrol obdelujemo podatke za obdobje 3 let in še 1 leto potem v zvezi s terjatvami, ki so uveljavljene do konca zastaralnega roka. V primeru pravnih, upravnih ali drugih postopkov obdelujemo vaše osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za trajanje takega postopka in za preostanek obdobja zastaranja po njegovem zaključku.

V namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora obdelujemo podatke v času trajanja zastaralnega roka, ki znaša 5 let po potrebi še eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega roka. Pri sprožitvi sodnega, upravnega ali drugega postopka obdelujemo vaše osebne podatke v času, ki je nujno potreben za izvedbo tovrstnih postopkov, ter do izteka preostalega dela zastaralnega roka po njegovem zaključku.

Za ostale navedene namene uporabljamo osebne podatke največ 6 mesecev.

Tudi mi moramo izpolnjevati določene obveznosti, ki jih predpisujejo zakoni. Če vaše osebne podatke obdelujemo iz tega razloga, vašega soglasja za tovrstno obdelavo podatkov ne potrebujemo. Na tej pravni podlagi obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, podatke o naročilih, in sicer zaradi upoštevanja vsakokrat veljavnih zakonov, ki so v času sestave predmetnega memoranduma še posebej naslednji:

 • Obligacijski zakonik (OZ),
 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot),
 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
 • Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),
 • Zakon o računovodstvu(ZR),
 • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom),
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen uporabljamo osebne podatke največ 10 let (plus tekoče leto) po zadnjem izdanem dokumentu glede vašega naročila .

VAŠE PRAVICE

Z vami želimo biti čim bolj odkriti, zato da se lahko smiselno odločite o tem, kako naj uporabljamo vaše osebne podatke.

Vaše izbire glede načina kontaktiranja
Na voljo so vam številne izbire glede načina, na katerega želite, da vas kontaktiramo, preko katerega kanala (na primer e-pošte, pošte, družbenih medijev, telefona, …), za kakšen namen in kako pogosto, in sicer s prilagajanjem nastavitev zasebnosti na ustrezni napravi ali s posodobitvijo uporabniškega profila ali računa ali s sledenjem navodilom za odjavo, navedenim v sporočilu.

Če ne izberete ničesar, boste prejemali naša promocijska in druga sporočila s frekvenco, ki je običajna glede na publikacijo.

Pravica do seznanitve
Vedno nas lahko kontaktirate na kontaktni točki za varstvo osebnih podatkov (glejte poglavje 3 »Na koga se lahko obrnete, če imate vprašanja ali zahtevke?«), če želite izvedeti, katere vaše osebne podatke obdelujemo in od kod izvirajo ti podatki. Pod določenimi pogoji imate pravico prejeti svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da se ti podatki prenesejo katerikoli tretji osebi po vaši izbiri.

Pravica do popravka
Če v osebnih podatkih ugotovite kakšno napako ali če se vam zdijo nepopolni ali netočni, lahko od nas zahtevate, da jih popravimo ali dopolnimo.

Pravica do izbrisaV nekaterih primerih imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo v najkrajšem možnem času izbrisali, če je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov:

vaših osebnih podatkov v namene, v katere smo jih obdelali, ne potrebujemo več;

umaknili ste soglasje z obdelavo osebnih podatkov, pri čemer gre za podatke, za obdelavo katerih je vaše soglasje nujno, mi pa hkrati nimamo drugega razloga za nadaljnjo obdelavo teh podatkov;

uveljavili ste svojo pravico do ugovora proti obdelavi podatkov (glej nižje razdelek Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov) za osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, in mi spoznamo, da zakonitih interesov, ki bi upravičevali nadaljnjo obdelavo teh podatkov, več nimamo ali

domnevate, da obdelava osebnih podatkov, ki jo izvajamo, ni več v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

Prosimo pa, da se zavedate, da tudi če bo kateri od opisanih razlogov izpolnjen, to ne pomeni, da bodo vsi vaši osebni podatki kar takoj izbrisani. Te pravice pa ni mogoče uveljaviti v primeru, da je obdelava vaših osebnih podatkov še naprej nujna za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za določitev, izvedbo ali obrambo naših pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave
V nekaterih primerih lahko poleg pravice do izbrisa uveljavite tudi pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. Ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate, da se vaše osebne podatke posebej označi in izvzame iz kakršnihkoli postopkov obdelave – v tem primeru je učinek časovno omejen (in ne trajen kot pri pravici do izbrisa). Obdelavo osebnih podatkov moramo omejiti:

če spodbijate točnost osebnih podatkov, dokler se ne dogovorimo, kateri podatki so pravilni;

če vaše osebne podatke obdelujemo brez ustrezne pravne podlage (npr. nad predvidenim obsegom), vi pa boste namesto izbrisa takšnih podatkov dali prednost le njihovi omejitvi (npr. če boste predvidevali, da nam boste v prihodnje te podatke vseeno zagotovili);

če vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo v zgoraj opisane namene, vi pa jih potrebujete za določitev, izvedbo ali obrambo svojih pravnih zahtevkov, ali

če vložite ugovor proti obdelavi podatkov. Pravica do ugovora je podrobneje opisana spodaj pod naslovom Pravica do vložitve ugovora proti obdelavi podatkov). V času obravnave vašega ugovora moramo obdelavo vaših osebnih podatkov omejiti.

Zahtevek za prenehanje uporabe ali popolni izbris vaših osebnih podatkov lahko oddate na naslednje načine, pri čemer morate jasno navesti vsebino vašega zahtevka:

– pošljete pisni zahtevek po elektronski pošti na shop@incomepro s pripisom »Odjava«;

– pošljete pisni zahtevek po navadni pošti na naslov Income pro d.o.o., Lava 2 E, 3000 Celje. -s pripisom »Odjava«;

– v e-novicah kliknete na povezavo ali odgovorite nanj z besedilom »Odjava«.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Imate pravico, da od nas pridobite vse svoje osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili in ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja in na podlagi izvajanja pogodbe. Vaše osebne podatke vam posredujemo v strukturirani, ustaljeni in strojno čitljivi obliki. Enostaven prenos podatkov je mogoč samo za podatke, ki jih avtomatizirano obdelujemo v naših elektronskih podatkovnih zbirkah.

Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov
Prav tako lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (če želite, nam lahko tudi sporočite, preko katerega kanala in kako pogosto želite, da vas kontaktiramo), ali temu, da vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam za ta namen.

Soglasje je možno preklicati s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete po e-pošti na shop@incomepro. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za vas nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da vam po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bomo mogli nuditi posamezne ali več svojih storitev, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

Pravica do pritožbe
Uveljavitev zgoraj navedenih pravic nikakor ne vpliva na vašo pravico, da vložite pritožbo pri pristojnem organu. To pravico lahko uveljavite zlasti v primeru, če domnevate, da vaše osebne podatke obdelujemo neupravičeno oziroma v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.